1.

 • Pobierz aplikację ECG247 i zainstaluj ją na telefonie komórkowym

2.

 • Dotknij przycisk „Start test” [Rozpocznij badanie]

 • Stosuj się do instrukcji pojawiających się w aplikacji

3.

 • Wyjmij plaster elektrodowy z opakowania i połóż go na stole.

 • NIE ZDEJMUJ ZIELONEJ FOLII ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA BATERII!

 • Przyczep czujnik do plastra elektrodowego. Strzałka na czujniku musi wskazywać symbol otwartej kłódki.

 • Obracaj w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do momentu, aż strzałka będzie wskazywać symbol zamkniętej kłódki.

4.

 • Połącz czujnik z telefonem.

 • Wciśnij przycisk znajdujący się pośrodku czujnika i przytrzymaj aż do zapalenia się niebieskiej kontrolki.

5.

 • Oczyść skórę w okolicy powyżej mostka.

 • Usuń wszelkie owłosienie.

 • Podczas przyczepiania czujnika skóra musi być całkowicie sucha.

6.

 • Rozpocznie się zapis i analiza rytmu serca. Czujnika należy używać przez 3–7 dni.

 • Przez cały czas badania aplikacja ECG247 zainstalowana na telefonie musi działać w tle. Wyłącz funkcję optymalizacji baterii, aby zapobiec wyłączaniu się aplikacji. Jak to zrobić? Dowiedz się tutaj.

 • Telefon wyśle powiadomienie o utracie połączenia z czujnikiem, ale połączy się z nim automatycznie, gdy oba urządzenia znajdą się w swoim zasięgu.

7.

 • Możesz przerwać badanie, klikając przycisk „End test” [Zakończ badanie]

 • Informacje o zaburzeniach rytmu serca znajdują się w sekcji „Results” [Wyniki]

 • Wyniki badania możesz udostępnić lekarzowi rodzinnemu. Możesz też zlecić ich ocenę jednemu z naszych kardiologów.