ECG247

ECG247 Heart Sensor to medycznie certyfikowany czujnik do ciągłego długoterminowego (do 7 dni) monitorowania rytmu serca w celu wykrywania zaburzeń rytmu serca. System ECG247 jest cenowo przystępny, łatwy w użyciu i dokładny. Aplikacja ECG247 informuje na bieżąco o podejrzeniach zaburzeń rytmu serca. Dane EKG są przesyłane bezpośrednio na zabezpieczoną pamięć w chmurze i są łatwo dostępne dla pracowników systemu opieki zdrowotnej. Czujnik jest aktualnie stosowany w gabinetach lekarzy rodzinnych i kardiologów oraz w szpitalach prywatnych i publicznych. System ECG247 można również stosować do badań samodzielnych i jest sprzedawany w aptekach.

Twórcą i producentem czujnika ECG247 Heart Sensor jest firma Appsens AS z siedzibą w Lillesand (Norwegia). Proces rozwoju i produkcja wyrobu mają miejsce w Norwegii. System ECG247 jest owocem wieloletnich badań i został stworzony we współpracy z norweskimi partnerami technologicznymi i badawczymi, jak również norweskimi kardiologami. Był on też badany klinicznie na szeroką skalę. Czujnik ECG247 jest urządzeniem wielokrotnego użytku, można przy jego pomocy przeprowadzać wiele badań u kilku osób. System posiada zaawansowane algorytmy do automatycznego wykrywania wszystkich poważnych i powszechnie występujących zaburzeń rytmu serca.

Oprogramowanie zwiększa swoją dokładność dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Czujnik oferuje czułość i swoistość na poziomie zbliżonym do porównywalnych wyrobów i posiada znak CE oraz certyfikację DNV DL w klasie IIa zgodnie z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych (MDD).

System ECG247 spełnia wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności (RODO). Dane są przechowywane na zabezpieczonym serwerze (Microsoft Azure) w zaszyfrowanej formie.

Oferujemy również bazy danych dla szpitali i na potrzeby badań klinicznych. Odrębne bazy pozwalają na dostęp do Portalu ECG247 dla wielu użytkowników. Skontaktuj się z nami, aby stworzyć swoją własną bazę danych.