Zaburzenia rytmu serca to powszechnie występujące schorzenia

Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia rytmu serca to ogólny termin oznaczający wszelkie odstępstwa od prawidłowego rytmu serca (rytmu zatokowego). Wiele z zaburzeń rytmu serca jest nieszkodliwych, natomiast inne wymagają leczenia. Zaburzenie rytmu może powodować przyspieszone, spowolnione lub nieregularne bicie serca. Zaburzenie rytmu serca może objawiać się jako nieregularne tętno, kołatanie serca, zawroty głowy lub rzadziej omdlenia.

Powszechnie występującym zaburzeniem rytmu serca jest migotanie przedsionków. Występuje ono u jednego na trzech 55-latków. W schorzeniu tym serce bije nieregularnie i często zbyt szybko. Migotanie przedsionków może przebiegać bezobjawowo, a 1 na każde 3 osoby z tą chorobą nie jest jej świadoma. Schorzenie zwiększa ryzyko powstawania skrzepów krwi w sercu. Skrzepy te mogą przedostać się dużymi naczyniami krwionośnymi do mózgu, powodując udar. Czynniki ryzyka udaru w przebiegu migotania przedsionków obejmują wiek powyżej 65 lat, cukrzycę, podwyższone ciśnienie krwi i inne choroby krążenia. Ryzyko wystąpienia udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków skutecznie obniża terapia przeciwzakrzepowa i jest ona zalecana dla większości pacjentów z tą chorobą. Migotanie przedsionków można w prosty sposób wykryć badaniem EKG. Długoterminowy zapis elektrokardiograficzny zwiększa szansę wykrycia napadowego migotania przedsionków.

Migotanie przedsionków to elektryczny „chaos” w przedsionkach serca. Serce kurczy się w sposób nieregularny, często zbyt szybko.

Migotanie przedsionków powoduje formowanie się skrzepów krwi w przedsionkach.

Skrzepy te mogą przedostać się dużymi naczyniami krwionośnymi z serca do mózgu, gdzie naczynia zmniejszają swoją średnicę, co może spowodować utknięcie skrzepów.

W rezultacie do części mózgu przestaje dopływać krew, co powoduje jego obumarcie. Stan ten nazywamy udarem.

„Udar” to powszechnie stosowane określenie na udar niedokrwienny i krwotok śródmózgowy.

Co roku choroba ta dotyka ponad 600 000 osób w Europie.

Wiele udarów występuje w przebiegu migotania przedsionków.

System ECG247 wykrywa wszystkie powszechnie występujące zaburzenia rytmu serca

System ECG247 automatycznie wykrywa i klasyfikuje wszystkie powszechnie występujące zaburzenia rytmu serca. Każde tak wykryte zaburzenie musi zostać przed rozpoczęciem leczenia potwierdzone przez lekarza.

Kolor czerwony

 • Tachykardia komorowa przez ≥30 s
 • Pauza przez >4 s
 • Częstotliwość rytmu serca <30/min (przez ≥30 s)
 • Tachykardia nadkomorowa przez ≥30 s

Kolor pomarańczowy

 • Migotanie przedsionków przez ≥30 s
 • Trzepotanie przedsionków przez ≥30 s

Kolor żółty

 • Tachykardia komorowa: >4 uderzenia przez <30 s
 • Tachykardia nadkomorowa przez 15–30 s
 • Częstotliwość rytmu serca >180/min (przez ≥5 min)

Kolor zielony

 • Dodatkowe skurcze komorowe
 • Dodatkowe skurcze nadkomorowe
 • Arytmia zatokowa / nieregularne bicie serca
 • Częstotliwość rytmu serca >180/min (przez <5 min)
 • Zapisy okresowe
 • Zapisy ręczne (uruchamiane przez użytkownika)

Powszechnie występujące zaburzenia rytmu serca

Migotanie przedsionków

 • Nieregularny rytm z wąskimi zespołami QRS (QRS ≤0,12 s) – różne odległości między poszczególnymi zespołami QRS
 • Brak załamka P przed każdym zespołem QRS

Trzepotanie przedsionków

 • Regularny rytm z wąskimi zespołami QRS
 • Linia izoelektryczna przypominająca zęby piły (częstotliwość rytmu przedsionkowego ok. 300/min)
 • Często: przewodzenie w stosunku 2:1 (momentami 3:1) do komór i stabilna częstotliwość rytmu komorowego na poziomie 150–160/min

Tachykardia nadkomorowa

 • Regularny przyspieszony (120–250/min) rytm z wąskimi zespołami QRS
 • Niewidoczne załamki P

Tachykardia komorowa

 • Regularny przyspieszony (120–250/min) rytm z szerokimi zespołami QRS
 • Niewidoczne załamki P

Pauzy/bloki

 • >4 sekundy

Dodatkowy skurcz nadkomorowy

 • Przedwczesny skurcz komorowy
 • Załamek P o zmienionym kształcie
 • Prawidłowy zespół QRS

Dodatkowy skurcz komorowy

 • Przedwczesny skurcz komorowy
 • Niewidoczne załamki P
 • Szeroki zespół QRS (>0,12 s)

Czy system ECG247 jest systemem dla Ciebie?

System ECG247 to medycznie certyfikowany czujnik do ciągłego długoterminowego monitorowania rytmu serca w celu wykrywania zaburzeń rytmu serca. System ECG247 jest cenowo przystępny, łatwy w użyciu i wydajny.