Jak używać systemu ECG247

Pobierz i zainstaluj aplikację ECG247 na telefonie komórkowym.

Uruchom aplikację, klikając w link otrzymany od lekarza, lub otwórz aplikację i zarejestruj się jako użytkownik. Aby rozpocząć badanie, zastosuj się do instrukcji wyświetlanych w aplikacji.

Jeszcze się wahasz?

Zapoznaj się z dokumentacją systemu. Możesz to zrobić bezpośrednio w przeglądarce internetowej lub pobierając plik na swoje urządzenie. Nadal nie masz pewności? Przeczytaj odpowiedzi na często zadawane pytania, które zamieściliśmy poniżej. Możesz również skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Q&A

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania, które otrzymujemy najczęściej

System co pół godziny automatycznie zapisuje 1 minutę zapisu EKG jako potwierdzenie prawidłowego działania. Proces ten nazywa się zapisem okresowym i można go odczytywać w Portalu ECG247.

Jeśli czujnik i telefon znajdą się zbyt daleko od siebie, zostanie wysłane odpowiednie powiadomienie. Proces parowania rozpocznie się automatycznie, gdy czujnik znajdzie się w pobliżu telefonu.

Istnieje możliwość zlecenia oceny wyników badania przez kardiologa bezpośrednio z poziomu aplikacji ECG247.
Ocena zostanie przeprowadzona przez naszych doświadczonych kardiologów. Po jej zakończeniu zostanie sporządzony raport, z którym będzie można zapoznać się w aplikacji.
Pamiętaj, że oceniane i opisywane są wyłącznie wyniki badań przeprowadzanych systemem ECG247. Za dalsze badania i proces leczenia odpowiada lekarz pacjenta.

Czujnik można czyścić ściereczką. Możesz użyć środka dezynfekującego.
Uwaga: Nie zanurzaj czujnika w wodzie ani innych cieczach.

W przypadku osób znajdujących się w grupie ryzyka (wiek powyżej 65 lat, cukrzyca, nadciśnienie, przebyty udar lub choroba krążenia) zalecamy regularne przeprowadzanie badania systemem ECG247 (1–2 razy w roku).

System pozwala na wykonanie zapisu rytmu serca w dowolnym momencie poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się pośrodku czujnika i przytrzymanie go przez chwilę.

Przyczep czujnik do plastra elektrodowego ponownie. Badanie zostanie wznowione automatycznie po ponownym przyczepieniu czujnika.

Proces zapisu mogą zakłócić niektóre rodzaje ubioru, np. odzież techniczna wchodząca w kontakt z czujnikiem. Widać to w formie zaburzeń na ekranie EKG w aplikacji. Zaburzenia te zwykle znikają po krótkim czasie. W zapisie mogą również przeszkadzać ćwiczenia angażujące mięśnie ramion i klatki piersiowej, ale sygnał zwykle wraca do prawidłowego poziomu po zakończeniu ćwiczeń.

Zalecamy noszenie czujnika przez przynajmniej 3 dni.

Plaster jest przeznaczony do jednorazowego użytku. Czas trzymania się plastra zależy m.in. od wilgotności powietrza. Nowe plastry elektrodowe można zamówić w sklepie internetowym.

Nie, plaster elektrodowy i bateria są przeznaczone do jednorazowego użytku. Baterię można w prosty sposób wyjąć z plastra i przekazać do recyklingu.

Każde podejrzenie arytmii musi zostać potwierdzone przez lekarza. Wyniki badania można w prosty sposób przekazać lekarzowi z poziomu aplikacji. Istnieje również możliwość zlecenia oceny wyników, która zostanie przeprowadzona przez kardiologa.

Tak, ale z reguły nie będzie to potrzebne, ponieważ rozruszniki serca i wszczepialne defibrylatory monitorują rytm serca.

Czujnik łączy się z telefonem i podczas badania powinien znajdować się niedaleko niego. Jeśli telefon znajdzie się zbyt daleko i połączenie zostanie utracone, wszelkie informacje o arytmiach będą zapisywane na czujniku aż do nawiązania ponownego połączenia z telefonem. Po utracie połączenia z czujnikiem telefon wysyła odpowiednie powiadomienie. Czujnik zwykle nawiązuje ponowne połączenie z telefonem automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, należy otworzyć aplikację i uruchomić badanie ponownie. Nie ma konieczności zdejmowania czujnika ani plastra elektrodowego.

Nie, system ECG247 wykrywa zaburzenia rytmu serca – nie choroby niedokrwienne serca.

System nie był testowany na dzieciach.

Z założonym czujnikiem można brać prysznic, ale nie wolno kąpać się w wannie.

Czujnik może być stosowany wielokrotnie. Należy o niego dbać. Plastry elektrodowe można zamówić za pośrednictwem ECG247.

System ECG247 automatycznie wykrywa wszelkie powszechnie występujące zaburzenia rytmu serca, takie jak migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, tachykardie nadkomorowe, tachykardie komorowe i spowolnioną częstotliwość rytmu serca / pauzy. Wykrywa również przedwczesne skurcze komorowe i arytmie zatokowe.
Automatyczna interpretacja danych może zostać zakłócona przez szum elektryczny. Może to doprowadzić do nieprawidłowej klasyfikacji wyniku. Dlatego każde podejrzenie arytmii musi zostać potwierdzone przez lekarza. Aplikacja ECG247 pozwala na zlecenie oceny wyników przez kardiologa. Można również udostępnić zapis swojemu lekarzowi.
Sygnały rytmu serca mają inny kształt i rozmiar u każdego pacjenta. Nie możemy zagwarantować, że badanie systemem ECG247 wykryje wszystkie przypadki arytmii.

Ustawienia optymalizacji baterii w niektórych telefonach mogą powodować przerywanie połączenia Bluetooth z czujnikiem lub wyłączanie aplikacji ECG247. Zalecamy wyłączenie funkcji optymalizacji baterii dla systemu ECG247 i połączeń Bluetooth (dowiedz się więcej)

Zastosuj się do dokładnych instrukcji wyświetlanych w aplikacji ECG247. Czujnik musi być połączony z plastrem elektrodowym, a przed połączeniem powinien podświetlić się na niebiesko. Sprawdź ustawienia telefonu, aby upewnić się, że funkcja połączeń Bluetooth nie blokuje dostępu dla systemu ECG247. Pamiętaj, że musisz też odpowiedzieć twierdząco na prośbę o połączenie. W razie potrzeby należy wyłączyć telefon i włączyć go ponownie.

Pobierz aplikację ECG247 i stosuj się do wyświetlanych instrukcji. Przed rozpoczęciem badania zalecamy obejrzenie filmiku informacyjnego.

Oczyść skórę w okolicy powyżej mostka (na środku klatki piersiowej). Usuń wszelkie owłosienie. Nie korzystaj z kremów nawilżających. Podczas przyczepiania czujnika skóra musi być całkowicie sucha.

Aplikację ECG247 można pobrać na telefon komórkowy z App Store (iPhone) i Google Play (Android).

Arytmia to powszechnie stosowany termin oznaczający wszelkie odstępstwa od prawidłowego rytmu serca (rytmu zatokowego). Wiele z zaburzeń rytmu serca jest nieszkodliwych, natomiast inne wymagają leczenia. Arytmie mogą powodować przyspieszone, spowolnione lub nieregularne bicie serca. Może objawiać się nieregularnym biciem serca, kołataniem serca i zawrotami głowy, a czasami omdleniem. Powszechnie występującym zaburzeniem rytmu serca jest migotanie przedsionków. W schorzeniu tym serce bije nieregularnie i często zbyt szybko. W rezultacie zwiększa się ryzyko powstawania skrzepów krwi w sercu. Skrzepy te mogą przedostać się dużymi naczyniami krwionośnymi do mózgu, powodując udar. Tworzeniu się skrzepów krwi można zapobiec stosowaniem terapii przeciwzakrzepowej.