Norweskie badanie dotyczące samodzielnych badań przesiewowych w kierunku migotania przedsionków (NORSCREEN)

Sigrun-Halvorsen-min

Badanie kliniczne NORSCREEN sprawdzi, czy samodzielne badanie systemem ECG247, wykrywanie wcześniej nierozpoznanych przypadków migotania przedsionków i wdrażanie leczenia profilaktycznego pozwoli na uniknięcie występowania udaru. Badanie obejmie 20 000 uczestników w wieku ≥65 i okres obserwacji do 5 lat. Podmiotami odpowiedzialnymi za badanie są Szpital Uniwersytecki w Oslo i profesor Sigrun Halvorsen.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej NORSCREEN.org