Webinar Radcliffe Cardiology: W pełni cyfrowa samokontrola migotania przedsionków za pomocą plastra EKG

DELV-14749_IND_AA_JournalClub_Atar-Linz_1920x1080